EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Mgr. Zdeněk Ráček
soudní exekutor
TELEFON
564 565 042
EMAIL
podatelna@exekutorracek.cz

www.exekutorracek.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí8.30 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h
Středa8.30 - 12.00 h
13.00 - 17.00 h

Kontakty

Úřední hodiny:
Pondělí od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Středa od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Osobní schůzky je vhodné si předem telefonicky domluvit.

Sídlo Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou:
Kpt. Jaroše 256, Velká Bíteš, PSČ 595 01


tel.: 564 565 042

e-mail: podatelna@exekutorracek.cz

ID datové schránky: q6tpk4r

Bankovní spojení pro exekučně vymáhané plnění: Číslo účtu 257153061/0300, Variabilní symbol je tvořen spisovou značkou exekučního spisu bez lomítka (např. 179 EX 1/13, VS = 113).

Informace o podmínkách nahlížení dopisu (dle § 94 a násl. e.ř.):
Oprávněné osoby a orgány mohou v kanceláři exekutora nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a to v úředních hodinách po předchozím oznámení spisové značky, termínu nahlédnutí a jeho odsouhlasení soudním exekutorem či jím pověřeným zaměstnancem.

Údaje o zástupci soudního exekutora:
Zástupcem soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka byl ve smyslu ust. § 16 zákona č. 120/2001 Sb. ustanoven Mgr. Petr Komzák, kandidát soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou.